بخش سایت کامپیوتری

تعداد بازدید:۱۰۱۲

۱) آماده نگهداشتن سیستم های کامپیوتری سایت و کلاسها جهت استفاده اساتید، دانشجویان و کارکنان

۲) درخواست خرید تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز سایت کامپیوتری کتابخانه

۳) نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری مورد نیاز جهت استفاده دانشجویان، پژوهشگران و سایر مراجعین

۴) پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تمامی سیستم های موجود در سایت کتابخانه و رفع مشکل آنها

۵) رفع مشکلات فنی کاربران نرم افزارهای کاربردی در کتابخانه

۶) آموزش کاربران مراجعه کننده به کتابخانه در خصوص نرم افزارها و منابع مورد استفاده

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۵