آرشیو اخبار

آزمون کتابدار پژوهشی

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در کارگاه کتابدار پژوهشی دانشگاه می رساند زمان آزمون روز پنج شنبه ۱۴ شهریور از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ خواهد بود

ادامه مطلب

کارگاه کتابدار پژوهشی

برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه سال جاری در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری

ادامه مطلب