کارگاه کتابدار پژوهشی

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۲ کد : ۸۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۷۵
برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه سال جاری در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری

کارگاه کتابدار پژوهشی ویژه کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاه روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ در آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می شود. ۱۳ شهریور

زمان و محل کارگاه

شنبه ۱۳ شهریور ماه - آزمایشگاه کامپیوتر منابع الکترونیکی معاونت تحقیقات و فناوری واقع در جنب کتابخانه مرکزی دانشگاه

گروه هدف: کتابداران و مسئولین کتابخانه ها