کارشناس واحد اسناد پزشکی

‌‌‌‌‌‌‌سمیرا مرادی

رشته تحصیلی:

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شماره تماس:

۰۴۵-۳۲۹۴۲۴۶۰

شرح وظایف:

۱- آمار و کد گذاری

۲- رسیدگی به نسخ درمانگاه و اورژانس

۳- ثبت تصادفات در سامانه

۴- همکاری با واحد بایگانی

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۷