درباره بیمارستان

آرمان ما این است که با اتکا به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان و وجدان کاری و تلاش گروهی کارکنان به عنوان زیر مجموعه علوم پزشکی استان اردبیل در زمینه ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در سطح شهرستان به انجام وظیفه بپردازیم.

 

 

 

ارزشهای بیمارستان امام خمینی (ره)   

               

     کسب رضایت خالق هستی با 

    تحقق ایمنی بیماران و کارکنان

احترام و رعایت حقوق بیماران ، همراهان  و کارکنان

رعایت اخلاق حرفه ایی

رضایتمندی بیماران ، همراهان و کارکنان

پاسخگویی

نوآوری و ابتکار

نوآوری و نوآموزی

حفظ محیط زیست

 

رسالت بیمارستان 

 

 بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کوثر در تلاش است با  ارائه خدمات تشخیصی ، مراقبتی و درمانی به بیماران در سطح استانداردهای ملی و بین المللی به مراجعین خود به  اهداف ذیل  دست یابد. 

- ارتقاءوبهبود مستمر کیفیت خدمات براساس رعایت اخلاق حرفه ایی در چارچوب اهداف حاکمیت بالینی

-ارائه ی مراقبتهای سلامت به بیماران با بالاترین استانداردها

-افزایش سطح رضایت مندی ( بیماران ،همراهان وکارکنان)

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸