معرفی واحد زیرساخت

تعداد بازدید:۳۲۸۵

         مهندس سایه باقران

مدرک تحصیلی:    کارشناسی ارشد نرم افزار

    شماره تماس:    33534815

    داخلی: 2250

    هدف این بخش ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم افزاری و شبکه دانشگاه است.

 شرح وظایف

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸