پرسنل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۵۲۴۳
نام نام خانوادگی
سمت
رشته تحصیلی
تلفن تماس
مهندس محمد ابراهیم نظیفی بافنده
مسئول اتوماسیون اداری و...
کارشناس ارشد کامپیوتر (نرم افزار)
داخلی ۲۲۴۲
۳۳۵۳۴۸۱۶
مهندس نوید بیگ زاده
مسئول آنتی ویروس و سخت افزار
کارشناس ارشد کامپیوتر (سخت افزار)
 
۳۳۵۳۴۸۳۴
 
مهندس سایه باقران کارشناس زیر ساخت و شبکه دانشگاه کارشناس ارشد کامپیوتر (نرم افزار)

داخلی 0۲۲۵

۳۳۵۳۴۸۱۵

مروارید لطفی
مسئول محتوای فارسی و انگلیسی وب سایت دانشگاه
کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)
داخلی ۲۲۴۴
۳۳۵۳۴۸۱۵
زهرا پورجعفر
آمار
کاردان آمار
داخلی ۲۲۴۴
۳۳۵۳۴۸۱۵
معصومه محمدی منفرد کارشناس آمار کارشناس ارشد آمار

داخلی: ۲۲۴۲

۳۳۵۳۴۸۱۶

 

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۸