کارشناس وب سایت دانشگاه

تعداد بازدید:۱۲۲۵

 

مروارید لطفی

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)

ایمیل: mo.lotfi@arums.ac.ir

شماره تلفن مستقیم : ۳۳۵۳۴۸۱۵

شماره تلفن داخلی :۲۲۴۴

شرح وظایف حوزه وب سایت

  1. وارد کرددن اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه در وب سایت اختصاصی
  2. آشنایی با نرم افزارهای مورد نیاز
  3. بررسی وب سایت‌های واحدهای مختلف و اعلام نظرات آنها به مدیریت فناوری اطلاعات جهت بهتر شدن کیفیت تمامی وب سایت‌های زیر مجموعه
  4. آشنایی با استانداردهای تهیه وب سایت (از طریق بازدید از سایت‌های متفاوت)
  5. استاندارد سازی صفحات بر اساس دستورالعمل وبومتریکس
  6. روزآمد سازی محتوای وب سایت (اخبار و اطلاعیه و...)
  7. طراحی و پشتیبانی وب سایت‌های دانشگاه
  8. ایجاد حساب کاربری وبسایت مراکز و واحدها تابعه به رابطین آنها
  9. هماهنگی و راهنمایی رابطین وب سایت واحدهای مختلف دانشگاه
  10. طراحی و آماده سازی بنرها، تصاویر و فایل‌های مورد نیاز
آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۸