معرفی کمیته آمار

کمیته آمار متشکل از مدیر آمار و فناوری اطلاعات، سرپرست اداره، کارشناسان اداره آمار و رابطین آماری واحدها می‌باشد که شرح وظایف این کمیته عبارت است از:

۱- برنامه ریزی در راستای جمع آوری، تحلیل و پردازش به موقع و با کیفیت اقلام آماری مورد نیاز

۲- سازماندهی و تقسیم وظایف در حوزه‌های مختلف دانشگاه در خصوص جمع آوری، تحلیل و پردازش داده‌های آماری

۳- برنامه ریزی و هماهنگی با رابطین آماری برای پایش عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه

۴- ایجاد هماهنگی بین رابطین آماری به منظور ارائه به موقع و صحیح اطلاعات

۵- نیازسنجی آموزشی در خصوص مهارت‌ها و دوره‌های مورد نیاز رابطین آماری

۶- همفکری و تقسیم وظایف در تهیه گزارشات و سالنامه آماری

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۷