مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

دکتر وحید سپهرام
رشته تحصیلی: دکترای عمومی
پست الکترونیکی: v.sepehram@arums.ac.ir

تلفن تماس :۳۳۵۳۴۷۳۷

اهداف

اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با برخورداری از برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت، کادری مجرب، برخورداری از حمایت‌های دلگرم کننده مدیریت ارشد دانشگاه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و در قالب برنامه راهبردی اقدام به طراحی و اجرای طرح‌های متعدد فناوری اطلاعات در دانشگاه می‌نماید.
اداره فناوری اطلاعات پروژه‌های را در دست اجرا دارد تا خدمات جدید فنآوری اطلاعات را پایه ریزی کند و یا خدمات قبلی را بر اساس استانداردهای روز دنیا ارتقاء بخشد.