مطالب مرتبط با کلید واژه " اعتباربخشی و بهبود کیفیت "


دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

فهرست دستورالعمل ها ( Instructions ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵ ردیف زیرمحور عنوان کد   مدیریت و رهبری   ۱ تیم مدیریت اجرایی Executive Management نظارت بر عملکرد پیمانکاران INS-EM-1     مدیریت خطر حوادث و بلایا Risk Management دستورالعمل حفظ ایمنی واحد موتورخانه INS-RM-1   2 مدیریت خطر حوادث و بلایا Risk Management راهبری ایمن سیستم هی الکتریکی و مکانیکی INS-RM-2   3 مدیریت خطر ...

مدیریت پسماند

مدیریت پسماند

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید یکسان سازی جرای ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی ظروف یکبار مصرف برای جمع آوری پسماندهای ضوابط و روش‌های اجرایی مدیریت پسماند راهنما و دستورالعمل انتخاب دستگاه بی خطر ساز دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایش دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه ...

تیم مدیریت اجرایی

تیم مدیریت اجرایی

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید ضوابط مسئول فنی در بیمارستان مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت مراقبت های مدیریت شده دستور العمل نصب دوربین