سوپروایزر آموزشی

تعداد بازدید:۴۱۱۹

واحد علایی

تلفن تماس:33251689 - 045

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

از جمله آموزش های سوپر وایزر آموزشی :

برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح  دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله دوره باز آموزی دیالیز ، CRRT ، داروهای قلبی، CPR اصول ECG و داروهای قلبی ، تشخیص ریتم ، احکام پرستاری ، دوره آموزشی Orientation جهت پرستاران جدیدالورود ، دوره بازآموزی کمک بهیاران .
تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت.
ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی.

دوره های آموزشی که در طی سال برگزار می گردد کلاً شامل دو نوع می باشد :

الف) دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان
ب‌) دوره های آموزش مداوم دانشگاه

آخرین ویرایش۱۶ مرداد ۱۳۹۵