بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۱۲۲
بهداشت محیط

برای مشاهده فایل پیوستی بروی عناوین کلیک نمایید

کتاب سلامت شغلی کتاب کنترل ناقلین
آیین نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی کشور آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستانها
کیفیت آب استاندارد (۴ پیوست) چک لیست وضعیت بهداشتی محیط بیمارستان
دستورالعمل استاندارد اتاق کار تمیز دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستان راهنمای مدیریت فاضلاب بیمارستانی
راهنمای آموزشی ترک دخانیات راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار
راهنمای آموزشی کنترل دخانیات برای دانشجویان راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیصی طبی
راهنمای کنترل دخانیات قانون موارد خوردنی و آشامیدنی
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
استاندارد سفتی باکس آئین نامه برچسب گذاری مواد شیمیای
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی دستورالعمل مدیریت پسماند های ویژه

 

کلید واژه ها: بهبود کیفیت و اعتباربخشی ضوابط اجرایی اعتباربخشی دستورالعمل های اعتباربخشی راهنماهای اعتباربخشی آیین نامه اجرایی آیین نامه های وزارتی اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بهداشت محیط

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۸