فرآیند ها

تعداد بازدید:۱۴۴۲
فرآیند ها

فرآیند های درمان

 

فرآیند انجام آزمایش اورژانسی فرآیند انجام مشاوره اورژانسی
فرآیند انجام سونوگرافی اورژانسی فرآیند انجام انجام کد ۲۴۷
   
   

 

 

فرآیند های پشتیبانی

فرآیند رسیدگی و تکمیل پرونده بالینی فرآیند پیگیری پرونده های بلا تکلیف
فرآیند پذیرش فرآیند ترخیص

 

کلید واژه ها: بهبود کیفیت و اعتباربخشی فرآیند درمان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل خط مشی روش اجرایی فرآیندهای بیمارستانی فرآیند های بهبود کیفیت دستورالعمل شاخص های بهبود کیفیت و اینمی بیمار

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۳۹۷