کارکنان

 

سمیه بخشی

کارشناس مدارک پزشکی

سمت: مسئول کتابخانه

تلفن تماس: ۳۳۲۵۱۴۰۱ داخلی ۲۲۲۸

پست الکترونیکی: bakhshi418@gmail.com - emam.lib@arums.ac.ir

 

وظایف کتابخانه

۱- شناخت نیازهای آموزشی جامعه کتابخانه با توجه به رشته‌ها ومقاطع تحصیلی

۲- گزینش و تهیه امکانات مورد نیاز جهت مطالعه وپژوهش

۳- راهنمایی و آموزش مراجعین در بازیابی اطلاعات وبهره گیری هرچه بهترازمنابع

۴- ارائه خدمات مرجع، تهیه زیراکس وغیره

۵- ارئه خدمات اطلاع رسانی

۶- برقراری ارتباط با کتابخانه مرکزی و سایر مراکز اطلاع رسانی به منظور هماهنگی در امور فنی و دستیابی به منابع جدید مقررات استفاده از کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷