فرم رضایت سنجی مراجعین اورژانس

فرم رضایت سنجی مراجعین اورژانس
 • مراجعه کننده گرامی ؛ لطفا" با پاسخ دقیق خود به سوالات زیر ، ما را در برنامه ریزی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا یاری نمائيد لازم به ذکر است نیازی به نوشتن نام نبوده و اطلاعات بدست آمده کاملا محرمانه می باشد .
  0
 • 1
 • سن*
  2
 • جنس*
  مرد
  زن
  3
 • آیا بیمه هستید*
  بلي
  خير
  4
 • سطح تحصيلات*
  بیسواد
  ابتدائی
  راهنمایی
  دبیرستان
  دیپلم
  دانشگاهی
  5
 • 6
 • نحوه برخورد کارکنان تریاژ و راهنمایی آنها مناسب است:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  7
 • کارکنان تریاژ در مورد سوالات مراجعین و بیماران بطور مناسب پاسخ می دهند:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  8
 • نوبت دهی جهت حضور در اتاق معاینه منظم و کنترل شده می باشد:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  9
 • در زمان ویزیت و معاینه فقط یک بیمار در اتاق حضور دارد:*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  10
 • طرز برخورد و راهنمایی های کارکنان پذیرش کافی بود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  11
 • تشکیل پرونده تحت نظر سریع و بدون معطلی انجام گرفت.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  12
 • راهنمایی پرسنل از بابت تعیین تخت جهت استفاده بیمار مناسب بود*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  13
 • نوار قلب سرپایی بموقع و بدون معطلی اخذ گردید.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  14
 • در صورت نیاز راهنمایی سوپروایزر کشیک و پاسخگویی ایشان قانع کننده بود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  15
 • پتو و ملافه تخت بستری تمیز بود*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  16
 • نظافت کف ، سالن ، اطراف تخت ها رضایت بخش بود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  17
 • نظافت سرویس های بهداشتی مرتب و رضایت بخش بود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  18
 • اینترن و دستیار در زمان ویزیت به سوالات احتمالی بطور مناسب پاسخ می دهد.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  19
 • همه کارکنان اعم از پزشک ، پرستار ، کمک بهیارو ...دارای اتیکت شناسایی بودند*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  20
 • در زمان اعلام نیاز به خدمات پرستاری ، پرستار بموقع بر بالین شما حاضر می شود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  21
 • انتقال بیمار جهت انجام سی تی اسکن و رادیولوژی و.. با ویلچر و برانکارد بود.*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  22
 • در ارسال نمونه خون به آزمایشگاه و اخذ جواب آن از همراه بیمار استفاده نمی شد*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  23
 • امورات ترخیص بموقع بدون معطلی انجام شد*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  24
 • مداخله نگهبان در کنترل تردد مراجعین و همراهان رضایت بخش می باشد*
  بسیار موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  بسیار مخالفم
  25
 • 26