آشنایی با حراست

تعداد بازدید:۱۵۰۰

اللهم الحرسنی بحراستک و احفظنی بحفظک

تعریف حراست

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می‌باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می‌شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف‌های موجود به عهده دارد.

حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می کند چرا که می بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن کلیه کارکنان شاغل در دستگاه و مراجعین باشد.

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه‌ها، ایجاد شده است. با توجه به جایگاه و ماهیت دانشگاه (بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و...) حراست تلاش در جهت خدمت به بیماران، ارباب رجوع، دانشجویان، اساتید و پرسنل را ورای انجام وظیفه و عبادت می‌پندارد و در این مسیر، بهبود عملکرد و توسعه را در تمامی ابعاد نصب‌العین خویش ساخته و ضمن استعانت از خداوند منان، با به‌کارگیری فناوری روز، تجهیزات مناسب، تغییرروش ها و مساعدت سازمان‌های مرتبط و مدد جستن از کارکنان و مراجعان متعهد و انقلابی، تلاش می‌نماید.

حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری

وظیفه اصلی حراست، مواظبت از سلامت سازمان است؛ چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی‌ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی‌ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد اولاً: از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند. ثانیاً: با تشخیص و شناخت آفت‌های درونی، زمینه‌های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷