درباره ما

تعداد بازدید:۲۳۸۷

با توجه به فراوانی بیماریهای گوارشی ازجمله سرطان های دستگاه گوارش و هلیکوباکترپیلوری و....در سطح استان اردبیل، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی درزمینه بیماریهای گوارش مبتنی بر نیاز جامعه ازابتدای سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده است.

مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، مجموعه ای است متشکل از متخصصین متبحر در امور مرتبط با بیماریهای گوارش که در زمینه کنترل بیماریهای مذکور، شامل گسترش حوزه های دانش، اپیدمیولوژی، روشهای تشخیصی و درمان و شناسایی عوامل خطر خصوصاً در زمینه سرطان های معده و مری که جزو مناطق پرخطر در کشور و حتی در دنیا میباشد فعالیت می نماید.

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۸