فراخوان طرح های تحقیقاتی

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۶ کد : ۹۰۶۸ News
تعداد بازدید:۳۱۸

بدینوسیله از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت بعمل می آید که طرح های تحقیقاتی خود را با در نظر گرفتن اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های گوارش از طریق سامانه ثبت پایان نامه و طرح های تحقیقاتی به این مرکز ارسال نمایند. کلیه طرح ها در جلسه شورای پژوهشی مرکز که هر ماه برگزار می گردد بررسی خواهند شد. لازم به ذکر است که اعتبار پژوهشی براساس شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به مجریان طرح های پژوهشی مصوب تعلق خواهد گرفت.


( ۱ )