برگزاری کارگاه پیگیری فاز کوهورت

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۸۵۲۲ News
تعداد بازدید:۵۳۵
این کارگاه در تاریخ ۲۵ خرداد سال ۹۸ برگزار شد و در نتیجه آن بانک زیستی راه اندازی شد.

( ۱ )

نظر شما :