بهداشت محیط

تعداد بازدید:۷۴۲

الف) اطلاعات عمومی

 1. نام واحد: بهداشت محیط
 2. معرفی و تاریخچه:
 3. شرح وظایف: ارتقا سطح بهداشت در سطح سازمان و جامعه مدیریت پسماند های تولید شده رسیدگی و مدیریت واحد لاندری
 4. مدیریت و واحدهای زیر مجموعه: بهداشت محیط مدیریت پسماند واحد رختشویخانه بهداشت حرفه ای
 5. اطلاعات تماس واحد: ۳۳۲۴۹۹۴۵

تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

 

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 1. نام ونام خانوادگی: مهندس زهرا کریمی
 2. پست سازمانی: کارشناس بهداشت محیط
 3. رشته تحصیلی: بهداشت محیط
 4. مدرک تحصیلی: کارشناسی

اطلاعات تماس: تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

 1. عکس مسئول

ج) اطلاعات مربوط به کارشناسان و کارمندان

 1. نام ونام خانوادگی: مهندس کیمیا لویچه
 2. پست سازمانی: کارشناس بهداشت حرفه ای
 3. رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 4. مدرک تحصیلی: کارشناسی
 5. شرح وظایف: رسیدگی به ایمنی کارکنان و ارگونومی شغلی

اطلاعات تماس: تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۰

 1. عکس کارمند

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۷