تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۷۶۲

الف) اطلاعات عمومی

 1. نام واحد: تجهیزات پزشکی
 2. معرفی و تاریخچه: آغاز به کار این واحد از سال ۱۳۸۷ می باشد
 3. شرح وظایف: کارشناسی تعمیرات تجهیزات پزشکی، کارشناسی خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی
 4. اطلاعات تماس واحد ...:۰۲۱۳۳۲۳۳۰۳۱

تلفن خانه ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۶۳

ب) اطلاعات مربوط به مسئول

 1. نام ونام خانوادگی: محمدمهدی مولایی
 2. پست سازمانی: مسئول فنی تجهیزات پزشکی
 3. رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 4. مدرک تحصیلی: لیسانس
 5. اطلاعات تماس :۰۹۱۴۹۵۲۱۳۷۳
 6. عکس مسئول

ج) اطلاعات مربوط به کارشناسان و کارمندان

 1. نام ونام خانوادگی: ناهیده ملاطفی
 2. پست سازمانی: کارشناس تجهیزات پزشکی
 3. رشته تحصیلی: مهندسی تجهیزات پزشکی
 4. مدرک تحصیلی: لیسانس
 5. شرح وظایف: کارشناسی خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۷