واحد مراقبت در منزل ( Home Care Unit )

تعداد بازدید:۲۷۵۸

 

 

تاریخچه

به استناد ماده ۲۲ آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل مصوب ۱۵/۰۴/۹۵ به شماره / ۶۹۱/۱۰۱/ د ابلاغی مقام عالی وزارت، و به منظور ساماندهی " مراقبت در منزل" و نظارت بر تداوم درمان پس از ترخیص، واحد مراقبت در منزل ( Home Care Uni t ) مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی در تاریخ ۲۷/۰۷/ ۹۵ تاسیس شد.

 

اهداف: -

 • ساماندهی، تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان
 • مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستان
 • کاهش هزینه های درمانی مراقبتی
 • کاهش دوران نقاهت
 • کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی
 • توانبخشی و بهبودکیفیت خدمات پرستاری
 • در نهایت افزایش رضایت مندی بیماران و خانواده ها می باشد.

 

 

اطلاعات مربوط به مسئول -:

نام ونام خانوادگی: سیمین محمدی

پست سازمانی: کارشناس پرستاری

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

اطلاعات تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۲۵۲۰ داخلی ۲۵۹

 

 

وظایف و اختیارات: -

واحد و کارشناس مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان در راستای نیل به اهداف فوق، وظایف و اختیارات زیر را

دارد:

 • برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل
 • آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری در منزل
 • برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخشهای درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل
 • کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط جهت مراقبت در منزل
 • ارائه آموزشهای لازم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آنان
 • بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تائید برنامه های درمانی و مراقبتی
 • شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان
 • همکاری با مدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرارداد با بیمارستان
 • هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد جهت معرفی بیماران
 • تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل
 • دریافت معرفی نامه های صادره از بخش های درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران، قبل و د ر هنگام ترخیص
 • معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرارداد
 • نظارت بر قرارداد اولیه فی ما بین مرکز و بیمار
 • رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرارداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای نظارتی
 • پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان
 • دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی در صورت لزوم
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران در منزل و ارائه به نهاد های مسئول
 • همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه

فرآیند کار: -

الف.پزشکان و پرستاران بخش های بستری، اورژانس و درمانگاه، بیماران نیازمند به مراقبت در منزل را بر اساس فرم شماره یک پیوست / فرم آموزش حین ترخیص به همراه خلاصه پرونده و سایر اسناد و مدارک لازم به واحد معرفی می نمایند.

ب. واحد بر اساس دستورات درمانی و مراقبتی پزشک معالج و پرستار مراقب، طبق فرم شماره ۲ پیوست به نماینده مرکز معرفی می نماید.

ج. بیماران یا خانواده آنان می توانند بطور مستقیم به واحد مراجعه نمایند.

 

فرم ها

آخرین ویرایش۰۹ بهمن ۱۳۹۷