ساعت کار کتابخانه

تعداد بازدید:۹۱۹

 

‌‌

ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه و مخزن و امانت

ازشنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ – ۱۷:۰۰
پنجشنبه: ۷:۳۰ – ۱۳:۱۵

 

تلفن تماس ۳۳۲۳۲۵۲۱ – ۳۳۲۳۲۵۲۰ -۰۴۵ داخلی ۳۰۱

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۷