ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۲۶۰۳

دکتر محمد وکیلی

فوق تخصص جراحی توراکس

سمت علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mohammad.vakili@arums.ac.ir 

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۷