مطالب مرتبط با کلید واژه " اربعین "


اعلام شماره حساب

مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی

جهت مشارکت در برگزاری مراسم اربعین حسینی همکارانی که تمایل دارند در این امر معنوی مشارکت نمایند، شماره حساب ۰۲۰۴۴۸۰۴۴۸۰۰۹ نزد بانک ملی به این امر اختصاص یافته است.

ادامه مطلب