اولین فراخوان ارائه پیشنهاد در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۱۵۰۸

بدینوسیله به اطلاع می رساند اولین فراخوان ارائه پیشنهاد در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اولویت های

1- صرفه جویی در هزینه ها

2- افزاریش بهره وری

3- بهبود کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی، کلینک های ویژه و ...

4- افزایش رضایت مندی مراجعین

تاتاریخ98/8/10 توسط مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

*** همکاران محترم می توانند جهت ثبت پیشنهادات خود به آدرس http://sus.behdasht.gov.ir مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ مهر ۱۳۹۸