اخبار

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شورای معاونین از بیمارستان امام خمینی (ره) گرمی

در شانزدهمین روز از فروردین سال ۹۷ دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و شورای معاونین با حضور در شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی جهت ارزیابی وضعیت ارائه خدمات درمانی در بیمارستان از بخش های مختلف آن منجمله اورژانس ،دیالیز، بخش داخلی ،سی سی یو، آی سی یو ،زنان، اطفال و نوزادان بازدید وضمن بررسی وضعیت از بیماران بستری عیادت کردند.

ادامه مطلب

توصیه های بهداشتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به هم استانیهای عزیز در آستانه سیزده فروردین

توصیه های بهداشتی ریاست دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به هم استانیهای عزیز در آستانه سیزده فروردین

ادامه مطلب

بازدید سرزده دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز درمانی امام خمینی (ره ) مرکز اردییل در یازدهمین روز از ایام نوروز

بازدید سرزده دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز درمانی امام خمینی (ره )مرکز اردییل در یازدهمین روز از ایام نوروز

ادامه مطلب