اخبار

قابل توجه مدیران محترم

مدیران سطوح مختلف که تا کنون موفق به احراز هویت در سامانه نشده اند، با مراجعه به سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ نسبت به احراز هویت و ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب

قابل توجه همکاران محترم

همکاران(رسمی ،پیمانی و قراردادی) متقاضی عضویت در بیمه عمر و حوادث گروهی می توانند جهت تکمیل فرم ، حداکثر تا مورخه ۹۸/۱۱/۳ به رابط رفاهی واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

برگزاری ســخنرانی در خصـوص آشــنایی بـا طرح شـهید احمـدی روشـن

ســخنرانی در خصـوص آشــنایی بـا طرح شـهید احمـدی روشـن بنیـاد ملی نخبگان توسط جناب آقای دکتر حسین شایقی در روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱ قبل از ظهر در سالن شـهیدان نوعی اقدم برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب