اخبار

در سفر کاروان تدبیر و امید به استان اردبیل؛ ۱۱ پروژه بزرگ بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسید.

این پروژه ها در سفر کاروان تدبیر و امید به استان اردبیل در مراسمی با حضور وزیر بهداشت و از طریق ویدیو کنفرانس با دستور دکتر روحانی رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب