اخبار

جذب دانشجو

جذب دانشجو در مرکز آموزشی علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اردبیل

ادامه مطلب

برگزاری جلسه هماهنگی وهم اندیشی درخصوص مشکلات قضائی درحوزه بهداشت و درمان با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان

درجهت ارتقاء همکاریهای بین بخشی و مساعدت بیشتر قضایی با حضور دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دانشگاه، معاونین و مدیران شبکه ها و مدیران دانشگاه جلسه هماهنگی و هم اندیشی برگزار گردید.

ادامه مطلب