اخبار

بازدید ریاست محترم دانشگاه و شورای معاونین از بیمارستان جدید شهدای پارس آباد

اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه در معیت ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری با حضور در شهرستان پارس آباد روند پیشرفت فیزیکی بیمارستان شهدا و مشکلات حوزه سلامت این شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.

ادامه مطلب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور در منزل دکتر حبیب پشتاره ،پیشکسوت بازنشسته و متخصص بیهوشی از خدمات ارزشمند وی تجلیل و تکریم نمودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم تکریم پیشکسوت عرصه سلامت استان : تکریم و تجلیل از خدمات ولی نعمتان حوزه طب و طبابت از وظایف ارزشمند مسئولین و جامعه پزشکی استان است

ادامه مطلب