اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، ادارات کل شمالغرب کشور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارگاه دو روزه آموزشی آشنایی با فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه انشاء و صدور رای در نهم و دهم آبان ماه در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب

هشتمین نمایشگاه تخصصی الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر، اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک) گالری

این دانشگاه در هشتمین نمایشگاه تخصصی الکامپ (الکترونیک، کامپیوتر، اتوماسیون اداری و دولت الکترونیک) مورخ هشتم تا دوازدهم آبان سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی اردبیل، غرفه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان غرفه منتخب در بخش ارائه خدمات برخط انتخاب شد

ادامه مطلب