اخبار

تجلیل از دانشجویان مدال آور دانشگاه در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

۵ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مقام های نخست کشوری را کسب کرده بودند مورد قدردانی و تجلیل ریاست دانشگاه قرار گرفتند.

ادامه مطلب