اخبار

قابل توجه مدیران محترم

مدیران سطوح مختلف که تا کنون موفق به احراز هویت در سامانه نشده اند، با مراجعه به سامانه بانک اطلاعات مدیران سلامت حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ نسبت به احراز هویت و ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

ادامه مطلب