اخبار

دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان

مردم استان سعی کنند در دو هفته آینده بیشتر در خانه مانده، از سفر و حضور در تجمع ها خودداری کرده، دستهایشان را مکرر با آب وصابون شسته و در صورت مشاهده علائم بیماری در خود یا دیگران، سریعا به پزشک مراجعه نمایند.

ادامه مطلب