اخبار

بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

دکتر اخوان اکبری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزشی ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ۲۷ شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند .

ادامه مطلب

فراخوان اعطای گرنت تحقیقاتی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد به منظور ارتقاء فعالیت های پژوهشی در سال ۹۶ اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به اعضای هیأت علمی اختصاص دهد

ادامه مطلب