اخبار

نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون جدید

نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در تاریخ ۲۴ و ۲۵ دیماه سالجاری در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب