انتصابات

انتصاب دکتر مجید محمد غریبانی به عنوان مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی در حوزه ستادی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش وابط عمومی و خبرنگار وبدا: طی حکمی از سوی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مجید محمد غریبانی به عنوان مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی در حوزه ستادی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منصوب شد.

ادامه مطلب

دکترعلیرضا حمید خلق به عنوان سرپرست مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمین منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر علیرضا حمیدخلق به عنوان سرپرست مدیریت شبکه شهرستان و درمان شهرستان نمین منصوب و در مراسم معارفه ای که به این مناسبت برگزار شده بود ضمن معرفی وی از خدمات دکتر بابک نخستین مدیر سابق شبکه تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

ادامه مطلب