اخبار - آرشیو

فراخوان جذب پزشک

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای تکمیل ظرفیت کادر پزشکی مراکز خدمات جامع سلامت تابعه در قالب برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی پزشک قراردادی می پذیرد.

ادامه مطلب