اخبار - آرشیو

برگزاری رویداد کارآفرینی سلامت شمالغرب کشور در اردبیل

رویداد کارآفرینی (استارتاپ ویکند) سلامت شمال غرب کشور، حوزه های کارآفرینی در شهر اردبیل از ۲۱ الی ۲۳ آذر با حضور منتورها و سخنرانان و صاحبان استارتاپ های موفق و برزگ کشوری برای اولین بار در سطح شمالغرب کشور برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب