اخبار - آرشیو

اعطای گرانت به استادیاران جوان برترعلوم پزشکی کشور

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه می رساند. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در نظر دارد به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها به استادیاران جوان گرانت تحقیقاتی معادل ۱۵۰ میلیون ریال اعطا کند.

ادامه مطلب

توسعه همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با دانشگاههای کشور آذربایجان

سفر اخیر هئیت اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به کشور همسایه آذربایجان با هدف بررسی ظرفیت همکاریهای علمی با در نظر گرفتن جغرافیای فرهنگی و منطقه ای و زمینه سازی برای مبادلات علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و درمانی صورت پذیرفت.

ادامه مطلب