اخبار - آرشیو

اطلاعیه ترم تابستانی سال ۹۸

پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (شعبه بین الملل) جهت دانشجویان رشته پزشکی پردیس دروس زیر را جهت ترم تابستانی سال ۹۸ - ۹۷ و صرفاً در مقطع علوم پایه ارائه میکند.

ادامه مطلب