اخبار ۲ - آرشیو

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز پایش مراقبتهای درمانی تبریز (MCMC)

دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سفر اخیر به استان آذربایجانشرقی از مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بازدید کردند واز نزدیک در جریان فعالیت های این مرکز جدید قرار گرفتند.

ادامه مطلب

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ بیش از یک میلیارد تومان جهت استانداردسازی بخشهای دندانپزشکی درمراکز بهداشتی درمانی در سال ۹۶ هزینه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل/ بیش از یک میلیارد تومان جهت استانداردسازی بخشهای دندانپزشکی درمراکز بهداشتی درمانی در سال ۹۶ هزینه شده است.

ادامه مطلب