اخبار ۲ - آرشیو

معارفه سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

دکتر افشین فتحی معاون درمان دانشگاه در مراسم معارفه سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی با تقدیر از زحمات دکتر حافظی فر رئیس سابق مرکز اورژانس ۱۱۵ مهندس فرهاد غیبتی از نیروهای صاحب تجربه و کاردان که قبلاً معاون فنی این مرکز نیز بود را به عنوان سرپرست جدید اورژانس ۱۱۵ معارفه نمودند.

ادامه مطلب