آرشیو اخبار

حضور استاندار اردبیل و قائم مقام دانشگاه هنگام تحویل سال در مرکز کرونای اردبیل

مهندس بهنام جو استاندار اردبیل و قائم مقام دانشگاه دکتر فتحی به همراه ریاست بیمارستان دکتر فرزانه و تنی چند از مدیران دانشگاهی و استان سال تحویل را با پرستاران و بیماران بخش کرونا سپری کردند.

ادامه مطلب