آرشیو اخبار

کارگروه تخصصی بهداشت و درمان استان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

در این جلسه دکتر قدرت اخوان اکبری به دستورالعمل جدید وزارت بهداشت در خصوص چهارشنبه سوری اشاره کرد و گفت :با برنامه ریزی هایی که توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال گذشته جهت جلوگیری از عواقب و حوادث چهارشنبه سوری صورت گرفت استان اردبیل از طرف وزارت بهداشت جزو استان‌های امن با عواقب پایین در بین سایر استانها شناخته شد.

ادامه مطلب