آرشیو اخبار

اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه : با پایان گرفتن مراحل احداث و تکمیل ساختمان اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بزودی این مرکز مورد بهره برداری قرار گرفته در خدمت مردم شریف استان خواهد بود.

ادامه مطلب