آرشیو اخبار

بازدید ریاست محترم دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

دکتر اخوان اکبری ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزشی ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ۲۷ شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند .

ادامه مطلب