آرشیو اخبار

بارگذاری فیلم

بارگذاری فیلم کارگاههای برگزار شده ماموریت ویژه مدلسازی در سایت مرکز تحقیقات مدلسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه Endnote

برگزاری کارگاه Endnote ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه روز پنج شنبه ۱۴/‏۲/‏۹۶ در سایت کامپیوتری دانشکده پزشکی

ادامه مطلب