آرشیو اخبار

تبریک اول آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی

دکتر سید محمود تارا سرپرست محترم آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اول آبان روز ملی آمار و برنامه ریزی را به کلیه همکاران و کارکنان فعال در حوزه آمار و نظام ثبت اطلاعات سلامت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه تبریک و تهنیت گفتند

ادامه مطلب