پذیرفته شدگان آزمون مورخه ۲۱/‏۸/‏۹۵

۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۰۹ کد : ۸۴۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۳۶
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که از طریق سازمان سنجش در مورخه ۲۱/‏۸/‏۹۵ پذیرش شده اند
پذیرفته شدگان آزمون مورخه ۲۱/‏۸/‏۹۵

پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی این دانشگاه که از طریق سازمان سنجش در مورخه ۲۱/‏۰۸/‏۹۵‬ برگزار گردید با در دست داشتن مدارک و طبق جدول زمانی ذیل به نشانی: اردبیل خیابان دانشگاه روبروی دانشگاه پیام نور- سالن ورزشی امام علی (ع) دانشکده علوم پزشکی اردبیل مراجعه نمایند.

  1. شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی)
  2. مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل (اصل و کپی)
  3. کارت معافیت و یا پایان خدمت ویژه برادران (اصل و کپی)
  4. مدارک ایثارگری ویژه داوطلبان ایثارگر مطابق شرایط آگهی (اصل و کپی)
  5. مدارک دال بر معلولیت عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
  6. مدارک بومی (مطابق شرایط آگهی)
  7. گواهی اشتغال قراردای از دستگاه محل خدمت به همراه خلاصه سوابق (فرم شماره ۵۰۲) برای شاغلین قراردادی مطابق شرایط آگهی
  8. گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین رشته های اجباری قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (اصل و کپی)
  9. گواهی اشتغال به طرح از محل خدمت در واحدهای تابعه این دانشگاه برای داوطلبین حین طرح و یا گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را باستناد بخشنامه شماره ۸۵۴‏/‏۱۰۰ ۱۶/‏۷/‏۹۳ تمدید نموده اند.

۱۰- گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات می گذرانند.

جهت رویت کل فایل کلیک نمایید


( ۴۱ )