کارکاه های حوزه مدیریت پژوهشی

کارگاه های حوزه مدیریت تحقیقات و فنآوری

۲۹ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۶ کد : ۷۵۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۴۲
کارگاه مدل های کسب و کار توسط مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه برگزار می گردد
کارگاه های حوزه مدیریت تحقیقات و فنآوری

کارگاه مدل های کسب و کار در روز سه شنبه تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۵‬ از ساعت ۱۱ الی ۱۴ در سالن جلسات معاونت آموزشی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه برگزار می گردد. (ظرفیت کارگاه ۲۰ نفر)

توجه: ثبت نام کارگاه فقط از طریق آدرس ایمیل workshop@arums.ac.ir می باشد

متقاضیان می بایستی عنوان کارگاه را مشخص نموده (نام، نام خانوادگی، تحصیلات، محل کار و شماره موبایل خودرا از طریق پست الکترونیکی کارگاه ارسال نمایند.

جهت رویت برنامه کارگاه های حوزه مدیریت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در سال ۱۳۹۵ کلیک نمایید


( ۱ )