شبکه آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

۲۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۰ کد : ۷۱۸ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۸
امکان استفاده اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی

اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران دانشگاه جهت استفاده از شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس http://www.labsnet.ir مراجعه نمایند.