اسامی قبول شدگان

اسامی مرحله دوم قبول شدگان آزمون ۱۹/‏۶/‏۹۵

۲۰ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۷۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۶۹۷۴
پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) در مشاغل سرایداری و نگهبان
اسامی مرحله دوم قبول شدگان آزمون  ۱۹/‏۶/‏۹۵

( ۵۳ )